Betaling

Udover varens pris betaler du også for, forsendelse, pakning samt evt. forsikring. Ved betaling fra udlandet beregnes endvidere et gebyr på 20 kr.

Betaling kan ske til Girokonto: 858 5261
eller Danske Bank, konto nr. 4260 4001 166549

Ved betaling fra udlandet skal du oplyse din bank:
Swift-Bic: DABADKKK
Iban: DK28 30004001 166549