Betaling

Udover varens pris betaler du også for, forsendelse, pakning samt evt. forsikring. Ved betaling fra udlandet beregnes endvidere et gebyr på 50 kr.

Betaling kan ske med MobilePay til 61306617
eller Danske Bank, konto nr. 4260 4001166549

Ved betaling fra udlandet skal du oplyse din bank:
Swift-Bic: DABADKKK
Iban: DK28 30004001 166549