Forsendelse

Varerne sendes pr. post i løbet af 1-2 dage, med mindre vi aftaler noget andet.

Du er altid velkommen til selv at hente varen og evt. få et forslag til montering m.m.. Men aftal det på forhånd, så jeg kan være til stede når du kommer.

Spilerstager kan sendes som volumenpakker.

Mast, bom og jollevogn sendes med en fragtmand for din regning. F.s.v.a. born & mast skal du endvidere regne med et gebyr pa 100 - 150 kr til emballering og forsikring.

Skader er heldigvis sjældne, men de kan ske. Derfor viI mast og bom være forsikrede under transporten. Husk at evt.transportskader skal anmeldes til fragtmanden, inden du kvitterer for modtagelsen. I modsat fald er det dig der kommer til at hænge på varen.